Önceki Konferanslar

·      ICIJS'17 -Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2017

·      ICIJS'18 -İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018

·      ICIJS'19 - Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2019

·      ICIJS'20 -Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2020

·      ICIJS'21 -Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2021

·      ICIJS'22 -Altıncı Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2022

·      ICIJS'23 -Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2013