IJICS'23

 Yaklaşan Konferans (ICIJS’23)

2.1.   Konferans Afişi

2.2.   Bildiri Çağrısı‘pBaşvuru/ Kayıt

2.3.   Önemli Tarihler

2.4.   Konular

2.5.   Kurullar

2.6.   Hazırlama ve Gönderme

2.7.   Yazılı ve Görüntülü Yayımlama

2.8.   İletişim

2.9.   Oturum İçin Açıklamalar‘pDurum ve Koşullar

2.10.                   Teknik Bilgiler