Ana Tema & Konular 

ANA TEMA VE KONFERANS KONULARI

Konferansı’nın bu yılki ana teması “” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Bildiriler, kendilerini bunlarla sınırlı hissetmemesine rağmen, listelenen alt konulardan bir veya daha fazlasını ele alabilir. İsrail’in gelecek bakışına uygun olması koşuluyla, listelenmemiş ancak ilgili potansiyel alt konular da kabul edilebilir:

Bu yılki ana tema ile sınırlı olmayan konferansta İsrail ve Yahudilik alanındaki her konu yer alacaktır. Kısacası Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar (ancak bunlarla sınırlı değildir) Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir.

Konferansta herhangi bir tema, konu, zaman dilimi, yöntem, çalışma disiplini, coğrafi alan, terim söz konusu değildir, ancak tekliflerin ve bildirilerin odağı konferansın alanına yönelik olmalıdır.

Araştırma sunumlarına ayrılan süre sınırlı olduğundan, çok sayıda özet alındığında tam araştırma ve / veya araştırma makalesi sunumu ile orijinal araştırma bulgularını özetleyenlere öncelik verilecektir.

Konferansın ana teması olmayıp aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: