Oturum için Açıklamalar

OTURUM İÇİN AÇIKLAMALAR

Konuşmacılar ve başkan için Yönerge eposta ile konferans öncesinde gönderilecektir. Bu yönergede oturuma katılan konuşmacılar veya başkan için oturum programı ile ilgili bilgiler vardır: Yönerge; oturum zamanı, katılımcı adları ve bildirinin Türkçe, İngilizce başlığın olduğu oturum program bilgisi ile bunlara ek olarak katılımcının unvanı, bağlı olduğu kurum gibi akademik iletişim bilgilerinin olduğu Türkçe ve/veya İngilizce öz içermektedir. Konuşmacı veya başkanlar oturum başlamadan önce epostalarını kontrol etmelidir, oturumla ilgili güncellemeler eposta ile iletilecektir.

 Temel Oturum Yapısı

Sunumlar, bir temaya göre oturumlar halinde toplanır ve tüm oturumlar için tek bir sanal oda belirlenmiştir: meet.israiliyat.com veya Google Meet (cnh-jnog-dkn) kodu ile toplantıya katılmalıdır.

Her oturumu bir başkan koordine eder. 90 dakikalık oturumlar, yaklaşık 20 dakikalık üç-dört sunum ve ardından 5 dakikalık soru dönemlerini içerir. Toplantı sırasında sorularınız varsa, lütfen Google Meet'in Sorular kısmını kullanınız.

• Sunum sırasında katılımcılar ekranı gösterme (Şimdi göster), beyaz tahta kullanma ( (≡ değil)) görüntünüzü ve sesinizi önizleme, ses sorunlarını giderme,  kamera ve sunu sorunlarını giderme hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

• Sesin anlaşılır olmaması durumunda tasarruf modu açılabilir, video ve ses ayarları değiştirebilir, kamera tamamen kapatılabilir. Sesiniz hiç duyulmuyorsa ses sorunlarını giderme, video ve ses kalitesiyle ilgili sorunları giderme ve Windows 10'da ses sorunlarını düzeltme hakkında bilgi sahibi olunuz.

• Tüm oturumlar Google Drive'daki Meet Recordings'e kaydedilecek ve daha sonra Derginin YouTube Kanalı'na yüklenecektir. Konferansa katılım, kayıt yapma izni verir. Tüm katılımcıları çağrıdır: Lütfen Google Forms ile Başvuru Formunu ve Değerlendirme Anketi’ni doldurun.

Görüntülü görüşme ayrıntılarına, eklerini görüntülemeye ve toplantı kayıtlarına (kayitlar.israiliyat.com) adresinden ulaşılabilirsiniz.

• Oturum başlamadan 10 dakika önce: Toplantı sahibi, belirlenen Meet toplantısını açacaktır.

• Oturum başlamadan 5 dakika önce: Oturum başkanı oturumu hakkında ön bilgi verir.

• Oturum başlama dakikasında: Toplantı sahibinin kaydı başlattığını söylemesiyle oturum başkanı oturumu başlatır.

Konuşmacılar için Açıklamalar

Oturum başlamadan en az 5 dakika önce meet.israiliyat.com veya Google Meet (cnh-jnog-dkn) kodu ile sanal odaya girmelisiniz.

Lütfen oturum başlamadan önce epostanızı kontrol ediniz, oturumla ilgili güncellemeler eposta ile iletilir.

• Sunum sırasındaki yazılı sorulara, oturumun sonunda başkanın yönettiği soru-cevap bölümünde sesli sorulara cevap vermelidir.

Google Takvim’deki ICIJS’23 toplantısı üzerinden konferansa konuk davet edilebilir veya Google Meet kodu (cnh-jnog-dkn) veya URL yönlendirme adresi (meet.israiliyat.com) paylaşılabilir.

 

• Önceden kaydedilmiş sunumlarını gönderen katılımcıların sunumları oturumda yeniden oynatılır. Bu katılımcıların soru/tartışma bölümüne canlı katılmaları beklenmektedir (simülif yöntem).

 

Videoların düzenlenmesi sırasında yararlı olması için, başkanın unutma olasılığından dolayı, sunuma başlama ve bitme zamanının yazılarak info@israiliyat.com adresine gönderilmelidir.

Google Meet’de doküman, sunu ve e-tablo, resim, video vb bilgileri ekran, pencere veya sekme gösterimi ile paylaşırken sunumu yönetmeyi kolaylaştırması amacı ile paylaşılan pencere veya sekme ile Google Meet sayfasının penceresini aynı anda ekranda görebilmek için her iki pencerede birlikte yeniden boyutlandırılmalıdır. Bu, sunumu yönetmeyi kolaylaştıracaktır.

Konuşmalarınızı simulive olarak sunmak olasıdır. Simulive yöntem, konuşmacıların önceden kaydedilmiş sunumunu oynatmaya ve ardından canlı bir soru/tartışma bölümüne olanak vermektedir.

Oturum Başkanları için Açıklamalar

Oturum başlamadan 5 dakika önce meet.israiliyat.com veya Google Meet (cnh-jnog-dkn) kodu ile sanal odaya girmelidir. Video sunumu sırasında katılımcıların seslerini kapatmasını ister.

 

Oturum başlama dakikasında: Toplantı sahibinin kaydı başlattığını söylemesiyle başkan oturumu tanıtarak başlar

Sunum Öncesi: Oturum Başkanı sunum yapan kişiyi tanıtır.

Moderatör, sunumları bittiğinde konuşmacıların mikrofonlarının kapatmasını ister.

Oturum Başkanı tüm veya her konuşma sonrasında canlı bir soru-cevap oturumu yönetir. Sesli/ yazılı soruları okur ve sesli soru alır.

Sunumlar sırasında yazılı sorulan soruları, soru-cevap bölümünde sunucuya okuyabilir.

Sunum sırasında dinleyicilerin yazılı soru sormaları için mesaj gönderme, soru sorma (Etkinlikler > Soru- Cevap), altyazı kullanma,  kısayolları kullanma, sunum sonrasında konuşmaları veya soru sormaları için söz isteme konusunda bilgilendirmelisiniz.

Tüm soruları sormak için zaman olmadığında soruları seçerek sorabilir.

Sunularla ilgili değerlendirme bulunabilir ve soru sorabilir.

Uygun olması durumunda oturumculara ek süre verebilme ve diğer oturumu engellemeyecek biçimde oturumun süresini uzatabilir.

Videoların düzenlenmesi sırasında yararlı olması için sunuma başlama ve bitme zamanının yazılarak info@israiliyat.com adresine gönderilmelidir.

Oturumu sonlandırın.