Hazırlama & Gönderme

YAZI HAZIRLAMA VE GÖNDERME

Aday yazarlar, daha önce herhangi bir konferansta veya dergide sunulmayan, yayınlanmayan veya değerlendirmeye alınmayan tam uzunluktaki orijinal araştırma makalelerinin özlerini sunmaya davet edilmektedir. Her başvuran iki bildiri gönderebilir ve sunabilir. Tüm öneriler en az iki kör uzman hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hakemlerin değerlendirmeleri, bildirilerin sunum için kabulüne ilişkin son kararların alınmasında konferans düzenleme kurulu tarafından dikkate alınacaktır.

Tüm özlerin konferanstan önce gönderilmesi zorunlu olmasına rağmen tam metinlerinin ve araştırma makalelerin konferanstan önce veya sonra sunulabilmesi olanaklıdır.

Çalışmalar, makalenin başlığını, yazar(lar)ın ad(lar)ını, kurum(lar)ını ve iletişim bilgilerini içeren bir ilk sayfa ile başlamalıdır.

Göndermiş olduğunuz öz ve/ya tam metin, bildiri kitabının/ derginin örnek şablonuna göre yayına hazır biçime dönüştürülür ve “İlk Gönderim Sonrası Yazara Mektup” konu satırlı eposta ile düzeltme için gönderilir.

Yazışmalarda her seferinde biçim ve sürüm ayarlaması yapmamak için gönderilen epostadaki Drive bağlantısına tıklanarak yayına hazır formata dönüştürülen, yazım ve düzenleme işbirliğine dayalı iş akışını kolaylaştıran bu ortak dosya bilgisayara indirilmelidir. Bu Word dosyasında varsa gerekli gözden geçirme ve genişletmeler tamamlanarak yeniden gönderilmelidir.

Kelime işlemcinin "Değişiklikleri İzle" işlevi kullanılmışsa, tüm değişiklikler makale gönderilmeden önce kabul edilmelidir.

Lütfen sarı renkle vurgulanan metnin sonlandırılması gerektiğini unutmayın.

Konferans çok alanlı bir olduğundan dolayı, tam metnin yazım biçiminde özellikle kaynakçada kesin gereklilikler yoktur. Tam metinlerin başlık, öz, anahtar kelimeler, giriş, ana metin (ondalıklı sisteme göre alt başlıklar), sonuç ve kaynakça gibi temel bölümleri içermesi gereklidir. Makale boyunca tutarlı bir biçimde takip edilirse tüm alıntı sistemleri kabul edilebilir. Eğer uygulanabilirse Soyadı, Ad• ("Bölüm/Makale Adı•") Kitap Adı• (, haz. Ad Soyad, sayfalar•) Yer: Yayınevi, Yıl•/ (Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•) URL (erişim)• bulunmalıdır. Alıntılamalarda yöntemlerden (parantez/ metin içi veya dipnot/ sonnot) birisi seçilebilir. Yazarlara biçimlendirme için Chicago Biçimini kullanmalarını nazikçe öneriyoruz.

Makalenizdeki alıntı ve kaynakça yazımı için derginin web sayfasında yayınlanan Yayın Kuralları sayfasını görüntüleyerek oradaki “4. Kaynakça ve Notlar” adlı bölüme bakınız.

Öz

Özler İngilizce veya Türkçe olarak sunulabilir.

Lütfen bildirinin giriş bölümünü, amaç açıklamasını veya niyet mektubunu özet olarak göndermeyiniz. Özet, çalışmanızın ve sonuçlarının kendi ayakları üzerinde duran açık açıklamasını okuyuculara sağlamalıdır. Tüm bildiriler için İngilizce özet gereklidir.

Özler 500 ila 750 kelime uzunluğunda olmalı ve 4-7 anahtar kelime içermeli ayrıca kısa bir kaynakça da içerebilir. Yazarlar sunumdan sonra özlerini daha fazla düzenleyebilirler.

Konferans uluslararası olduğu için İngilizce olmayan özlerdeki başlığın, metnin ve anahtar kelimelerin İngilizcesinin olması önemlidir. Türkçe bilmeyenler için Türkçe özet zorunluluğu yoktur. Öze veya tam metne son biçimi verilirken o yılkı konferansın YouTube oynatma listesine yüklenen sunumlardan yararlanılabilir.

İyi derecede İngilizce bilmeyen herhangi bir yazar, stil ve dilbilgisindeki hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için bir meslektaşından yardım almayı düşünebilir.

Tam Metin

Konferans sunum süresi maksimum 20 dakika ile sınırlı olduğu için sunulan çalışma 2.000-4.000 sözcük) uzunluğunda olmalıdır. Metin aşağıdakileri içermelidir: (i) öz, (ii) giriş, (iii) makalenin içeriği (ondalıklı sisteme göre alt başlıklar), (iv) sonuç ve (v) kaynakça. Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce özet sunulmalıdır.

Dosya <info@israiliyat.com> adresine gönderilmelidir. Konferansta sunumu kabul ettikten sonra yazarların tam metin ve/ya araştırma makalesinden en az birisini konferans tarihine kadar sunmaları istenecektir. Tam metin Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2023 Bildiri ve Öz Kitabı’nda yayınlanacak.

Araştırma Makalesi

Tam uzunluktaki araştırma makalelerinin İsrailiyat dergisinde veya konferansın derlenme cildinde bölüm olarak yayınlanabilmesi için 4,000 ila 10,000 kelime uzunluğunda olması gerekir. Sunum daha önce sunum bildiri ve öz kitabında yayınlanmışsa Araştırma makalesi olarak yayımlanırken yayımlanmış bu tam metnin en az %50 genişletilmiş biçimi olmalıdır.

SANAL SUNUM HAZIRLAMA VE GÖNDERME

Konferans Düzenleme Kurulu 4-8 Aralık 2023’teki sonbahar konferanslarını sanal olarak düzenlemeye karar vermiştir.

ICIJS, üç farklı sanal katılım biçimi fırsatı sunacaktır:

(i) eşzamanlı/gerçek zamanlı video konferansı (Google Meet) kullanan canlı sunumlar,

(ii) eşzamansız görüntüleme için önceden kaydedilmiş sunumlar ve

(iii) önceden kaydedilmiş video içeriği ile canlı etkileşimi birleştiren simülif sunumlar.

İlk üç konferans, çoğunlukla geleneksel "canlı" sunumların çevrimiçi bileşenlerle bir araya getirerek karma etkinlikler olarak düzenlenirken sonraki konferanslar yalnızca çevrimiçiydi.

Sanal toplantı, katılan kişilerin sayısını ve dağılımını büyük ölçüde değiştirerek mali, ailevi (bakım yükümlülüğü), fiziksel (engellilik), sağlıksal (virüs) ve siyasi (pasaport, vize) kısıtlamaları olan kişiler için katılımı olanaklı kılmaktadır. Çevrimiçi biçim ayrıca erişilebilirliği çeşitli şekillerde geliştirir:

A) açık erişimli İsrailiyat dergisine benzer şekilde, konferans arşivinin (canlı soru-cevaplı olarak veya olmada önceden kaydedilmiş ve soru-cevaplı canlı görüşmeler) tüm bilim topluluğuna ve kamu kullanımına tv.israiliyat.com YouTube adresi üzerinden açık olması

B) kavrama ve odağı iyileştirme için altyazılar kullanma

C) çok dilli bir konferans olabilmesi için altyazı (CC) çeviriler.

 

Çevrimiçi konferanslarla ilişkili çevresel, finansal ve diğer avantajlara rağmen sanal toplantıların geleneksel bir konferans konuşmasının ve soru-yanıtının yüz yüze etkileşimini tekrarlamayacağını biliyoruz. Bu nedenle, gelecek yılki konferansın karma (hem fiziksel hem de sanal) bir formata dönmesini planlıyoruz. Canlı tartışmayı özendireceğini ve kesişen araştırma ilgi alanlarına sahip bir bilim adamları topluluğu oluşturmaya yardımcı olacağını umuyoruz.

Canlı video konferans yapmak isteyenler dahil tüm sanal sunum yapanların 4 Aralık 2023 tarihine kadar sunum kayıtlarını bize göndermelerini salık veriyoruz. Herhangi bir teknik sorun olmadığından emin olmak ve gerekirse kayıtların kalitesini iyileştirmenin yollarını önermek için önceden kaydedilmiş sunumları zamanında denetlenmesi gerekir. Canlı yayınlanan sunumlar kaydedilecek ve arşivlenecektir.

Canlı yayınlanan sunumlar kaydedilecek ve arşivlenecektir.

Çevrimiçi sunumların zamanlaması ICIJS web sitesinde duyurulacaktır. Lütfen seanstan 10 dakika önce internet bağlantısını kontrol etmek ve gerekli ses, aydınlatma vb. ayarlamaları yapmak için çevrimiçi olun. Katılımcıların web kamerası, yüksek hızlı internet bağlantısı ve mikrofonu olan bir bilgisayara erişmeleri gerekecektir. Her yaklaşık 20 dakikalık sunum süresi iki bölüme ayrılmalıdır: (i) sanal konuşmanın kendisi için 15 dakika, (ii) sorular ve tartışma için 5 dakika.

Türkçe veya İngilizce altyazılı ise video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir.

Türkçe olmayan bir dilde sunum yapan anadili Türkçe olan konuşmacıların, çalışmalarının ana noktalarını Türk dinleyiciler için Türkçe olarak kısaca özetlemelerini öneririz.

Canlı sunum

Konferans sanal ortamda video konferans olarak Google Meet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Meet, Gmail veya web tarayıcı (Chrome vb) mobil/masaüstü uygulamaları üzerinden toplantıya katılabilirsiniz.

Tarayıcıdaki tüm görüntülü toplantılara katılmak için tek bir Toplantı Kimliği bağlantısına yönlendirilen sabit bir URL adresi (meet.israiliyat.com) olacaktır. Konferansa doğrudan Google Meet uygulamasından katılmak için toplantı kodunun girilmesi veya Google Takvim aracılığıyla oluşturulan davet bağlantısına tıklanması gerekir. Ayrıca İsrailiyat takviminin takvim kimliği <israiliyat.com@gmail.com> girilerek, paylaşılabilir bağlantı adresi (abone.takvim.israiliyat.com) ile üye olunarak veya herkese açık URL adresi (takvim.israiliyat.com) görüntülenerek de Google takvim üzerinden toplantıya katılınabilir.

Kişisel hesap kullanıcıları toplantı sahibi tarafından "hızlı erişim" kapatılırsa görüntülü toplantıya katılabilmeleri için izin istemelidir.

Yüzyüze canlı (eşzamanlı) veya önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi eposta ile gönderilecektir.

Yazılı/görsel soru cevap (Q&A) ve mesajlaşma için Google Meet kullanılacaktır.

Aynı anda birden fazla oturum olması durumunda ise grup oturumu odaları kullanılabilir.

Tüm zamanlar İstanbul saatidir (GMT+3, EST+8)

Kayıttan Sunum

Canlı çevrimiçi oturumlara katılmayan tüm sanal katılımcılar, önceden kaydedilmiş sunumlarını 4 Aralık'a kadar teslim etmelidir. Önceden kaydedilmiş sunucular canlı soru-cevaba katılabilir.

ICIJS, çeşitli yollara önceden kaydedilebilen çeşitli sunum biçimlerini kabul eder: i. cep telefonu/ laptop ile kayda alma (konuşan kafa/talking head) ii. ekran kaydı (Windows) iii. ses ve/ya görüntülü slaytlar (PowerPoint), iv. görüntülü toplantı uygulamaları (Zoom, OBS, Webex, Skype, Meet,  GoToMeeting, Teams).

Kayıt yaptıran beklenmedik bir acil durum nedeniyle bir etkinliğe katılamıyorsa eşbaşkanla görüşerek yerine bir yedek üyenin katılması için başvurabilir veya önceden kaydedilmiş videoları konferansta sunulmak üzere gönderebilir.

Simülif Sunum

Konuşmalarınızı simülif (karma) olarak sunmak olanaklıdır. Simülif sunum, önceden bir video kaydetmenize ve belirli bir gün ve saatte, sohbet, soru-cevap ve tepkiler gibi tüm canlı etkileşimlerle canlı bir oturum gibi yeniden oynatmanıza olanak tanır.

Videonuzu/sunuşunuzu yayın tarihinizden önce kaydederken planlanmış etkinliğinizden önce/sırasında/sonrasında izleyicilerinizle etkileşime geçmeye devam edersiniz. Bu, değerli soru-cevap zamanını kaçırmadan şık ve zamanında bir oturum sağlamanıza olanak tanır ve hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmanızı sağlar. Eşzamanlı soru-cevap, katılımcılar oturuma katılırken, oturum sırasında ve/veya önceden kaydedilmiş video bölümünden sonra gerçekleşebilir.

Simulive sunumlar, izleyicilere önceden kaydedilmiş bir oturumu izleyeceklerini söyleyen kısa bir canlı yayın mesajı ile tanıtılmalı, ardından canlı bir tartışma ve soru-cevap dönemi yapılmalıdır.