Bildiri Çağrısı


BİLDİRİ ÇAĞRISI (TASLAK)- sonraki.konferans.israiliyat.com

SEKİZİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 2-6 ARALIK 2024

EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 2-6 DECEMBER 2024

הכנס הבינלאומי השמיני לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي الثامن للدراسات الإسرائيلية واليهودية

ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Sekizinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’24) 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde Kudüs’te karma biçimde (yüz yüze ve sanal) düzenlenmesinin planlandığını duyurmaktan mutluluk duyarız. ICIJS’24, Aralık ayında yapılan yıllık konferans dizisinin sekizincisidir; Birincisi 2017'de Konya’da yapılırken ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ve son dördü sanal olarak yapıldı.

Ekonomik, siyasi, sağlık (Covid), kişisel veya çevre (karbonsuz) sınırlamalarından dolayı Kudüs’teki yüz yüze toplantıya katılamayanlar için görüntülü toplantı ile konferansa katılma olanağı sağlanacaktır.

Başvuru/ Kayıt ve Sunum

Konferans başvuru/ kayıt ve sunum süreçleri toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

Kabul edilen gönderilerin sunma yolları

Yüz yüze, canlı (eşzamanlı), önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simülif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara oturumları ardından e-katılım belgesi verilecektir.

Özler (tam metinli olan/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Konferans, yeni doçentlik ölçütlerine (üniversite tarafından düzenleme kurulunda “resmi olarak görevlendirilmiş” akademisyen temsilci) uygundur.

Ücretler ve Hizmetler

Konferans kayıt ücreti yoktur. Yüz yüze katılımcıların/konukların konferansın tamamı veya sadece bir bölümü için - en az bir gün için olsa da – konferansın yapılacağı otelde oda ayırmaları gerekirken sanal sunum yapanların katılım için herhangi bir ücret ödemesi gerekmez. Konaklama ücretine oturumlarda sunum, öğle yemeği, çay-kahve molalarında ikramlar dahildir.

Vize, uçak bileti, konaklama, il gezisi giderleri ICIJS’24 katılımcılarının sorumluluğundadır. İsteyen katılımcılar için bu hizmetler indirimli olarak sağlanacaktır.

Kudüs ve çevresi gezileri katılmak isteyenler için sabah toplu olarak yapılırken oturumlar öğleden sonra yapılacaktır. Konferans, sunum yapan kişinin ailesi ve arkadaşları gibi herkese dinleyici olarak açıktır.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2024

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2024

(iv) Konferans Tarihi: 2-6 Aralık 2024

Ana Tema ve Konular

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Düzenleyenler hem bireysel bildiriler hem de panel oturumları için önerileri memnuniyetle karşılar.

İletişim

ICIJS’24 ile ilgili soru ve talepleriniz için <info@israiliyat.com> eposta adresinden veya  konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Aralık ayındaki ICIJS’24’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,