Bağlantılar


E-posta

1.      Türkiye ve dünyada İsrail ve Yahudi Çalışmaları ile ilgilenenlerin iletişim platformu olarak kurulan İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Araştırmaları Topluluğu (İYAT) web sayfasını (grup.israiliyat.com) görüntüleme ve gruptan e-posta (grup@israiliyat.com) alma gönderme

2.      İsrailiyat’ın e-posta adresi (info@israiliyat.com) ile eposta alma ve Derginin (dergi@israiliyat.com, bilgi@israiliyat.com) veya konferansın(konferans@israiliyat.com,) adresine eposta gönderme

3.      Tüm ICIJS Katılımcıların, <icijs-katilimcilari@googlegroups.com> ve son konferans katılımcılarının (ICIJS'22 Katılımcıları) <icijs22-katilimcilari@googlegroups.com> grup e-postası ile toplu eposta alma ve gönderme.

4.      ICIJS’in Konferans Kurulları (icijskurullar@israiliyat.com), Düzenleme Kurulu (duzenlemekurulu@israiliyat.com), eş-Başkanlar (esbaskanlar@israiliyat.com), Ödül Değerlendirme Kurulu (oduldegerlendirmekurulu@israiliyat.com) ve Bilim Kurulu (bilimdanismakurulu@israiliyat.com) grup e-posta adreslerine gönderme

Web Siteleri/ Sayfaları

5.      Genel İsrailiyat web sitesini (israiliyat.com) görüntüleme

6.      Dergi Dergipark’daki web sitesini (dergi.israiliyat.com) veya ikincil web sitesini (dergi.site.israiliyat.com) görüntüleme

7.      Konferans web sitesini (konferans.israiliyat.com) görüntüleme

8.      URL adresi (abone.takvim.israiliyat.com, yk) veya takvim kimliği <israiliyat.com@gmail.com> ile herkese açık İsrailiyat Takvimi’ne üye olup Google Takvim üzerinden bildirimler alma ve planlama “İsrailiyat Takvimi”nin herkese açık URL adresini (takvim.israiliyat.com) görüntüleme

9.      Görüntülü toplantı yönlendirme adresini (toplanti.israiliyat.com, yk) tıklayarak veya davet alarak görüntüleme

10.  Konferansın YouTube kanalını (youtube.israiliyat.com) veya son konferansın oynatma listesini (icijs22.youtube.israiliyat.com) izleme

11.  Youtube (canli.israiliyat.com) veya Google Meet (stream.israiliyat.com) üzerinden konferansı canlı izleme,

12.  Video, özet akışı ve sohbet vb. özellik ile alanla ilgilenenleri izleyicilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime geçmesine olanak tanıyan Youtube Canlı yayını (canli.israiliyat.com) izlememe

13.  Konferans düzenlenirken kolay ve etkili şekilde ortak çalışma yapmak için Google Chat ICIJS alanına (chat.israiliyat.com) üye olma

14.  Düzenlenen konferansla ilgili değerlendirmede bulunmak veya konferansla ilgili görüşleri almak için hazırlanan bu formu (icijs22.form.israiliyat.com) doldurma

15.  Makale için örnek şablon gibi belgeler başta olmak üzere konferansla ilgili dosya ve klasörleri depolamak, paylaşabilmek bunlar üzerinde ortak çalışabilmek için kurulan “ICIJS Ortak Drive”yı (drive.israiliyat.com, yk.) görüntüleme yorumlama düzenleme

16.  Görüntülü görüşme ayrıntılarını ve eklerini görüntüleme ile görüşmenin kayıtları izleme (kayitlar.israiliyat.com)

17.  Konferansla veya dergi ile ilgili “İsrailiyat Ortak Çalışılan Belge” dosyasını (doc.israiliyat.com, yk.) görüntüleme/ yorumlama/ düzenleme

18.  Konferans sırasında kaydedilen oturumlar görüntülerini oynatma, paylaşma, indirme veya kaydetme için kurulan klasöre (kayitlar.israiliyat.com) girme

19.  Çevrimiçi olarak (podcast.israiliyat.com) yayınlanan ses dosyalarını indirme, dinleme ve kanal üye olarak bildirim alma

20.  Derginin sosyal medya hesaplarını (researchgate.israiliyat.com, twitter.israiliyat.com, facebook.israiliyat.com, instagram.israiliyat.com, medium.israiliyat.com, academia.israiliyat.com) görüntüleme

21.  Derginin (scholar.israiliyat.com, yazar) ve konferansın (scholar.icijs.israiliyat.com, katılımcı) Google Akademik Alıntılar Atıflar profil sayfasını görüntüleyip takip etme ve uyarı oluşturma, alanla ilgilenen yazarların bir arada görüntülenebilmesi için GSC profilimin ilgi alanlarına “İsrail ve Yahudi Çalışmaları” etiketini ekleme ve yazar olarak Katkıda bulunan yazarlar arasında yer alma.

22.  Hazırlıkları devam eden bilimsel web tabanlı İsrail ve Yahudilik alanına özel İsrailiyat ansiklopedisi (ansiklopedi.israiliyat.com) görüntüleme.

23.  Bir kitap veya dergiyi okuma, önizleme, arama, satın alma, ödünç alma, indirme, alıntı yapma, bağlantı oluşturma, ekleme, yorumları bulma veya çevirme olanağı olan (kitap.israiliyat.com)

24.  Makaleler ve alanla ilgili konulara göre akademik blog, yazılarınız bloğa dönüştürme olanağı, (blog.israiliyat.com)

25.  İsrail ve Yahudilik alanları ile ilgili kurumları bir arada görebileceğiniz harita (harita.israiliyat.com)

26.  Duyuru (duyuru.israiliyat.com) ve haberleri (haberler.israiliyat.com) görüntüleme

27.  Konferansa katılan kişiler (kisiler.israiliyat.com) görüntüleme

28.  DergiPark makale ve sayı yayınlama süreçlerini yönetirken adresleri(makalegonder.israiliyat.com, yazarpaneli.israiliyat.com, hakempaneli.israiliyat.com, istek.hakempaneli.israiliyat.com, editorpaneli.israiliyat.com,) kullanma

29.  Ödül sitesini (odul.israiliyat.com) görüntüleme

30.  Derginin dizinlendiği sayfaları görüntüleme (dizin.israiliyat.com, asos.israiliyat.com, worldcat.israiliyat.com)