İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ


Bu ödüller, Türkiye'de İsrail ve Musevilik hakkında araştırmaları teşvik etmek için tasarlandı. Konferans, konusu İsrail ve Yahudi çalışmalarının geniş tanım alanına girmesi gereken tarih, siyaset ve din başlıklarındaki üç çalışma türüne ödül verir: (i) yüksek lisans ve doktora seviyelerinde seçkin tezler / tezler, (ii) özgün ve çeviri tekkonu incelemesi seçkin bilimsel kitaplar ve (iii) Türkçede seçkin bilimsel makaleler. Buna göre toplam üç başlıkta ve 5 alt türde 15 ödül vardır. Tezler savunulmalı ve diploma Türkiye'deki üniversiteler tarafından verilmelidir. Orijinal [(ortak) yazar (tezlerden düzenlenmemiş, düzenlenmemiş) monografiler, referans kitaplar, ders kitapları] veya çevrilmiş (çevrim yazılı veya yorumlanmış) kitaplar ve makaleler Türkiye'de yayınlanmalıdır. Yarışma tarihinden önceki iki yıl (2020-2021) içerisinde Türkçe veya İngilizce dillerinde savunulması veya yayınlanması gereken tezler / tezler, kitaplar ve makaleler yarışma için uygundur. Önceki aday çalışmaları iki yıllık bir süre içinde en fazla iki kez değerlendirilmek üzere yeniden gönderilemez. Önceki kazananlar veya finalistler tekrar gönderemez.

Tüm başvurular çalışma alanında en az iki uzman tarafından incelenir ve yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır. Aday göstermenin iki yolu vardır: kişi başka birini aday gösterebilir veya kişi kendini aday gösterebilir. Adayın kişisel dosyası, tezin / tezin, kitapların (ilk baskı için) ve makalenin elektronik bir kopyasını ve adayın tam CV'sini içerir. Destek mektupları isteğe bağlıdır. Aday adaylık belgeleri e-posta ile gönderilebilir. Katılımcılar sertifika alacaktır. Olağanüstü tezler / tezler, kitaplar ve makaleler ödülü yıllık ICIJS’de verilecektir. Adaylığı yeterli olmayan herhangi bir kategoride ödül iptal edilecektir.