İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Ödülleri

İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ

Bu ödüller, Türkiye'de İsrail ve Yahudilik hakkında bilimsel araştırmaları teşvik etmek için tasarlanmıştır. Konferans, (i) tarih, (ii) siyaset ve (iii) din türündeki üç başlıkta yapılan çalışmalara ödüller verir: (i) Hem Yüksek Lisans hem de Doktora düzeyinde Seçkin Tez Ödülü, (ii) özgün ve çeviri, tek konu incelemesi için Seçkin Kitap Ödülü ve (iii) Seçkin Makale Ödülü. Böylece Konferans, üç tipte beş alt kategoride 15'e kadar ödül sunar. Tezler/Tezler daha önce kabul edilmiş ve ilgili derece bir Türk üniversitesi tarafından verilmiş olmalıdır. Tüm aday kitap ve makaleler Türkiye'de yayınlanmış olmalıdır. Yarışmaya 2021-2023 yılları arasında Türkiye'de savunulan veya yayımlanmış Türkçe veya İngilizce yazılmış tezler/tezler, kitaplar ve makaleler katılabilir. Önceki aday çalışmalar, iki yıllık bir süre içinde değerlendirilmek üzere yeniden gönderilebilirken, önceki kazananlar yeniden gönderemezler.

 

Tüm başvurular alanında en az iki uzman tarafından incelenir ve yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır. Aday göstermenin iki yolu vardır: bir kişi başka birini aday gösterebilir veya bir kişi kendini aday gösterebilir (kendi adaylığı). Adaylık başvuruları, tezin/tezin, kitabın (ilk basım için) veya makalenin elektronik bir kopyasını ve adayın tam özgeçmişini içermelidir. Öneri mektupları isteğe bağlıdır. Bu belgeler e-posta <konferans@israiliyat.com> yoluyla gönderilmelidir. Ödül alanlar e-sertifika alacaklardır. İsimleri bildiri kitabında ve konferans web sayfasında yer alacaktır. Ödüller Konferans sırasında veya sonrasında sunulacaktır. Uygun aday gösterilmeyen kategorilerde ödül verilmeyecektir.