YEDİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI (ICIJS'23)

4-8 ARALIK 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI ANISINA

BİLDİRİ ÇAĞRISI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI ANISINA

YEDİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 4-8 ARALIK 2023

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 4-8 DECEMBER 2023

הכנס הבינלאומי השביעי לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي السابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية

СЕДЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА

Değerli Meslektaşlar,

 İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’23) 4-8 Aralık 2023 tarihlerinde sanal olarak/ uzaktan gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyarız. Düzenleyenler hem bireysel bildiriler hem de panel oturum önerilerini memnuniyetle karşılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına düzenlenen ICIJS’23, Aralık ayında yapılan yıllık konferans dizisinin yedincisidir: Birincisi 2017'de Konya’da, ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleşirken ve son üçü sanal olarak yapıldı.

Başvuru/ Kayıt ve Sunum

Konferans başvuru/ kayıt ve sunum süreçleri toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

Kabul edilen gönderileri sunma yolları

Canlı (eşzamanlı), önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simülif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara oturumları ardından e-katılım belgesi verilecektir.

Özler (tam metinli olan/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır, makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Konferans, yeni doçentlik ölçütlerine (üniversite tarafından düzenleme kurulunda “resmi olarak görevlendirilmiş” akademisyen temsilci) uygundur.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 25 Kasım 2023

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2023

(iv) Konferans Tarihi: 4-8 Aralık 2023

Ana Tema ve Konular

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar; güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Ödüller

ICIJS’23’te, İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Ödülleri, Türkiye'de tarih, siyaset ve din kategorilerinde yazılmış İsrail ve Yahudi çalışmaları seçkin doktora ve yüksek lisans tezi yazarlarına verilecektir. Bu alanlardaki seçkin akademik makaleler ve orijinal/çeviri kitaplar için de ödüller verilecektir.

İletişim

ICIJS’23 ile ilgili soru ve istekleriniz için bilgi@israiliyat.com eposta adresinden veya  konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Aralık ayındaki ICIJS’23’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Serkan YENAL

Amir SHIBLI

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları

E-posta: info@israiliyat.com,

Web Sitesi: konferans.israiliyat.com