Bildiri Çağrısı


BİLDİRİ ÇAĞRISI (TASLAK)

YEDİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 4-8 ARALIK 2023

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 4-8 DECEMBER 2023

הכנס הבינלאומי השביעי לחקר ישראל והיהדות

المؤتمر الدولي السابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’23) 4-8 Aralık 2023 tarihlerinde Kudüs’te düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyarız. ICIJS’23, Aralık ayında yapılan yıllık konferans dizisinin yedincisidır; Birincisi 2017'de Konya’da yapılırken ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ve son üçü 2020, 2021 ve 2022'de sanal olarak yapıldı.

Konferans Kudüs’te ekonomik, siyasi, çevre (karbonsuz), sağlık (Covid) veya kişisel sınırlamalarla Kudüs’teki yüz yüze toplantıya katılamayanlar için Google Meet ile görüntülü toplantı ile katılma olanağı sağlanacaktır. Özler (tam metin olarak/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Başvuru/ Kayıt ve Sunum

Konferans başvuru/ kayıt ve sunum süreçleri toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

özü göndererek başvurma veya

tam metni ve/ya araştırma makalesini gönderme (seçmeli),

Kabul edilen gönderilerin sunma yolları

önceden kaydedilmiş video (canlı soru cevaplı olan veya olmayan) ve/ya

yüz yüze veya uzaktan sunum (soru cevaplı).

Önceden kaydedilmiş video dosyaları, Google Drive kullanılarak eposta <info@israiliyat.com> ile gönderilmelidir.

Konaklama ve Gezi

En uygun olanı seçilebilir:

Konferans kayıt ücreti yoktur.

Konfernasa sanal alrak katılmak isteyenler için katılım ücreti yoktur. Yüzyüze katılmak isteyenler konfernas öncesinde (otele) ödeme yapmaları gerekir. Kayıt ücretine yol ve konaklama masrafları dahil değildir. Seyahat ve konaklama için tüm düzenlemeler ve finansman, yalnızca IJICS katılımcılarının sorumluluğundadır. ……, Konferansın resmi otelleridir ve buradan indirimli fiyatlarla rezerve edilebilir.

Konferansa katılanlar için katılım ücreti zorunlu olup yüzyüze katıların ayrıca vize, uçak bileti, Kudüs turu, konaklama, rehberlik, yemekler, servisler vs. hizmetler için tur firmasına ödeme yapması zorunludur.

En uygun olanı seçilebilir:

Geziler sabah toplu olarak yapılırken oturumlar ise öğleden sonra / akşam yapılacaktır.

Gezileri katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

yüz yüze veya uzaktan, önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simütif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara oturumları ardından e-katılım belgesi verilecektir.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2023

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2023

(iv) Konferans Tarihi: 4-8 Aralık 2023

Ödüller

ICIJS’23, Yedinci kez yıllık ödüllerin yine seçkin İsrail ve Yahudi çalışmaları yazarlarına tarih, siyaset ve din kategorilerinde Türkiye'de yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerinin yazarlarına verileceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Bu alanlardaki seçkin akademik makaleler ve orijinal/çeviri kitaplar için de ödüller verilecektir.

Ana Tema ve Konferans Konuları

Konferansı’nın bu yılki ana teması …….'' olarak belirlenmiştir. Konferans teması aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

· Orta Doğu ekonomisi

· İsrail ekonomisi

· Büyüme, beşeri sermaye ilişkisinde İsrail ekonomisinin gücü

· İsrail savunma sanayi

· İsrail'in ar-ge dinamikleri

· Orta Doğu enerji rezervlerinin geleceği

· Bölgesel kalkınmada siyasi dinamiklerin etkisi

· Bölgenin ekonomi politiği

· Büyüme analizleri

· Gelecek benzetimleri

· Uluslararası iktisadi gelişimlerin orta doğu üzerine etkileri

· Küresel ekonominin değişen bölgesel etkileri

· Çin ekonomisinin Orta Doğu’ya etkileri

· Rus siyasetinde orta doğu politikaları

· Orta Doğu’da ekonomik güç dengelerinin sektörel büyümeye etkileri

· Ekonomik güç dengeleri ve bölgesel çatışmalarda orta doğu pratiği

· Bölgede yenilik ve girişimcilik ekonomisinin görüntüsü ve geleceği

· Türkiye İsrail ekonomi politiği

· Bölgesel güç bakış açısından İran, Türkiye İsrail ekonomilerinin geleceği

· ABD ve AB’nin Orta Doğu politikaları

 • Bu yılki ana tema ile sınırlı olmayan konferansta İsrail ve Yahudilik alanındaki her konu yer alacaktır. Örneğin,

 • Arkeoloji, tarih yazımı ve geçmişin görselleştirilmesi

 • Boykot ve Dayanışma Politikaları

 • İsrail-Filistin çatışmasında çatışma yönetimi

 • Çağdaş Yahudiler

 • Yüzyılın Anlaşması

 • Yerinden Edilme ve Mülteciler

 • Mısırbilim ve Mısır'da Yahudilik

 • Enerji politikası

 • Halaka ve Şeriat

 • Halakaik devlet vs Yahudi devlet vs Demokratik devlet

 • Hamas ve Türkiye

 • Türkiye'de İbranice eğitimi

 • İsrail'de insan hakları

 • İsrail'de Kimlik

 • Cehalet Mutluluktur, Bilgi Güçtür: Müslümanların İsrail ve Yahudilik bilgisi

 • İsrail ve Komşuları

 • İsrail-diaspora ilişkileri

 • İsrail-Rusya ilişkileri

 • İsrail-Türkiye ilişkileri

 • İsrail’in Arap azınlığı: geçmiş, şimdi, gelecek

 • İsrail’in son on yılda siyasi ve yasamaya doğru kayması

 • İsrail’in siyasi solu

 • İşgal altındaki bölgelerde İsrail yerleşimleri

 • İsrail üniversiteleri ve kolejleri

 • Yahudi tarihi ve kültürü

 • Yahudi hukuku ve Yahudi düşüncesi

 • Yahudi el yazması kaynakları: İncil ve Talmud ve Rabbin edebiyatı

 • Yahudi mistisizmi

 • Türk üniversitelerinde Yahudilik veya İsrail odaklı veya ilgili kurslar

 • Yahudi-İslam Araştırmaları

 • Karay (Hazar) Çalışmaları

 • Kutsal Topraklar ve Kudüs'ün Kaybı

 • Göç, yerleşme ve diaspora

 • Ulus kurma ve devlet eğitimi

 • Ulusal diller: eski kutsal dilden / konuşma dilinden modern yüksek dile

 • İsrail ve Yahudi Çalışmalarında Yeni Yönelimler

 • Türkiye Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve İbranice Dil ve Edebiyat Programı

 • Karşılaştırmalı Semitikler ve Ural-Altay Dilleri

 • Türkiye'de Kudüs ile ilgili STK'lar

 • Osmanlı Kudüs

 • İnsan Kalkanı Politikaları

 • Filistin'deki devlet öncesi Yahudi cemaati

 • Reform Yahudiliği

 • İslam- Yahudi ilişkileri

 • Kamusal alanda din: yıllar boyunca değişim ve genişleme

 • Dini milliyetçilik ve Kutsal Yer üzerinde çatışma

 • Kudüs ve kutsal yerler turu, dini turizm dini siteler

 • İsrail'de hukukun üstünlüğü ve işgal altındaki bölgede olağanüstü haller

 • Rusça Konuşan Yahudi Diasporası

 • Sabetay Sevi ve Sabetay Hareketi

 • Altı Gün Savaşı, 1967

 • Başlangıç teknolojisi ve askeri sanayi

 • İsrail ve komşu toprakların arkeolojisinde çalışmalar

 • Yahudi isimlerinin incelenmesi

 • Çağdaş İbranice yazılarda Arap / İslam imgesi

 • Arşiv Politikaları

 • İbrani edebiyatında Türk

 • Türk Solu ve Arap-İsrail çatışması

 • Teoloji ve Yahudi düşüncesi

 • Türk-Yahudi 500 Yıldan Fazla Buluştu

 • Türk Yahudilerinin Amerikalı Yahudilerle Avrupalı Yahudilerle ilişkisi, dini kimlikleri.

 • İsrail akademisinde Türkler, Selçuklular, Osmanlılar ve cumhuriyetçi Türkiye

 • İsrail’de Türk TV Dizileri ve aktörler

 • İki Durumlu Çözüm Tek Durumlu Çözüm?

 • Savaş ve Din

 • Siyonist Kongreler

Bu yılın teması dışındaki konularda da bildiriler kabul edilir. Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Konferansı düzenleyenler, hem bireysel bildiriler hem de panel oturumları için önerileri memnuniyetle karşılar. Konferans sonunda ortak bir görüş/ araştırma çerçevesinde çözümleme tutanağı hazırlanmasını planlanmaktadır.

İletişim

ICIJS’23 ile ilgili soru ve talepleriniz için bilgi@israiliyat.com eposta adresinden veya konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Bildiri çağrısının ulaşılabilir tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgileri almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans sitesine tıklayınız.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Aralık ayındaki ICIJS’23’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Yedinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: info@israiliyat.com,

Web Sitesi: konferans.israiliyat.com