Explanations for the Session

Konuşmacılar ve Başkanı için Yönerge eposta ile konferans öncesinde gönderilecektir. Bu yönergede oturuma katılan konuşmacı veya başkan için oturum programı ile ilgili bilgiler vardır: Bu bilgiler arasında oturum zamanı, katılımcı adları ve bildirinin Türkçe İngilizce başlığın olduğu program bilgisi ile katılımcının unvanı, bağlı olduğu kurum gibi akademik iletişim bilgilerinin olduğu Türkçe ve İngilizce öz hakkında bilgi edinilebilir. konuşmacı veya başkanlar oturum başlamadan önce epostalarını kontrol etmelidir, oturumla ilgili güncellemeler eposta ile iletilecektir.

Temel Oturum Yapısı

Sunumlar, bir temaya göre oturumlar halinde toplanır ve tüm oturumlar tek bir sanal oda belirlenmiştir. Her oturumu bir başkan koordine eder. Doksan dakikalık oturumlar, yaklaşık 15 dakikalık dört-beş sunum ve ardından 5 dakikalık soru dönemlerini içerir. Toplantı sırasında sorularınız varsa, lütfen Google Meet'in Sorular kısmını kullanınız.

• Oturum başlamadan 10 dakika önce: Toplantı sahibi, belirlenen Meet toplantısını açacaktır.

• Oturum başlamadan 5 dakika önce: Oturum başkanı oturumu hakkında ön bilgi verir.

• Oturum başlama dakikasında: Toplantı sahibinin kaydı başlattığını söylemesiyle oturum başkanı oturumu başlatır

Konuşmacılar için Açıklamalar

Oturum başlamadan en az 5 dakika önce girilmelidir.

Lütfen oturum başlamadan önce epostanızı kontrol ediniz, oturumla ilgili güncellemeler eposta ile iletilecektir.

.

• Sunum sırasındaki yazılı sorulara, oturumun sonunda başkanın yönettiği soru-cevap bölümünde sesli sorulara cevap vermelidir.

Google Takvim’deki ICIJS’21 toplantısı üzerinden konuk olarak konferansa davet edilebilir veya onlara Google Meet URL adresi veya yönlendirme adresi (toplantı.israiliyat.com) paylaşılabilir.

Görüntülü görüşme ayrıntılarına, eklerini görüntülemeye ve toplantı kayıtlarına (kayitlar.israiliyat.com) adresinden de ulaşılabilir.

• Önceden kaydedilmiş sunumlarını gönderen katılımcıların sunumları oturumda yeniden oynatılacaktır. Bu katılımcıların soru/tartışma bölümüne canlı katılmaları beklenmektedir (simülif yöntem).

Videoların düzenlenmesi sırasında yararlı olması için, başkanın unutma olasılığından dolayı, sunuma başlama ve bitme zamanının yazılarak israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Google Meet’de doküman, sunu ve e-tablo, resim, video vb bilgileri ekran, pencere veya sekme gösterimi ile paylaşırken sunumu yönetmeyi kolaylaştırması amacı ile paylaşılan pencere veya sekme ile Google Meet sayfasının penceresini aynı anda ekranda görebilmek için her iki pencerede birlikte yeniden boyutlandırılmalıdır. This will make it easier to manage the presentation.

Konuşmalarınızı simulive olarak sunmak olasıdır. Simulive yöntem, konuşmacıların önceden kaydedilmiş sunumunu oynatmaya ve ardından canlı bir soru/tartışma bölümüne olanak vermektedir

Oturum Başkanları için Açıklamalar

Oturum başlamadan 5 dakika önce girilmelidir: Oturum Başkanı oturuma girer. Video sunumu sırasında katılımcıların seslerini kapatmasını ister.

Oturum başlama dakikasında: Toplantı sahibinin kaydı başlattığını söylemesiyle başkanı oturumu tanıtarak başlar

Sunum Öncesi: Oturum Başkanı sunum yapan kişiyi tanıtır.

Moderatör, sunumları bittiğinde mikrofonlarının kapatılmasını istiyor,

Oturum Başkanı tüm veya her konuşma sonrasında canlı bir soru-cevap Oturumu yönetir. Sohbet/ yazılı soruları okur; sesli soru alır.

Sunumlar sırasında yazılı sorulan soruları, soru-cevap bölümünde sunucuya soruları okuyabilir;

Tüm soruları sormak için zaman olmadığında soru-cevap bölümünde soruları seçerek sorabilir.

Sunularla ilgili değerlendirme bulunabilir ve soru sorabilir.

Uygun olması durumunda oturumculara ek süre verebilme ve diğer oturumu engellemeyecek biçimde oturumun süresini uzatabilme.

Videoların düzenlenmesi sırasında yararlı olması için sunuma başlama ve bitme zamanının yazılarak israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Oturumu sonlandırın.