KONFERANS KONULARI

Konferansı’nın bu yılki ana teması ''Güçlenen İsrail Ekonomisinin Orta Doğu'da Yaratacağı Değişimin Dinamikleri'' olarak belirlenmiştir. Bu başlıkla özellikle, petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı Orta Doğu ülkelerinin ekonomik büyüme sorunları yanında, Orta Doğu ve İsrail ekonomilerinin gelecekte yaratacağı dinamiklerin etkilerini anlamaya ve bölgede oluşacak muhtemel değişimleri önceden ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Bildiriler, kendilerini bunlarla sınırlı hissetmemesine rağmen, listelenen alt konulardan bir veya daha fazlasını ele alabilir. İsrail’in gelecek bakışına uygun olması koşuluyla, listelenmemiş ancak ilgili potansiyel alt konular da kabul edilebilir:

Orta Doğu Ekonomisi,

İsrail Ekonomisi,

Büyüme, Beşeri Sermaye İlişkisinde İsrail Ekonomisinin Gücü,

İsrail Savunma Sanayi,

İsrail'in Ar-Ge Dinamikleri,

Orta Doğu Enerji Rezervlerinin Geleceği,

Bölgesel Kalkınmada Siyasi Dinamiklerin Etkisi,

Bölgenin Ekonomi Politiği,

Büyüme Analizleri,

Gelecek Simülasyonları,

Uluslararası İktisadi Gelişimlerin Orta Doğu Üzerine Etkileri,

Küresel Ekonominin Değişen Bölgesel Etkileri,

Çin Ekonomisinin Orta Doğuya Etkileri,

Rus Siyasetinde Ortadoğu Politikaları,

Orta Doğu'da Ekonomik Güç Dengelerinin Sektörel Büyümeye Etkileri,

Ekonomik Güç Dengeleri ve Bölgesel Çatışmalarda Orta Doğu Pratiği,

Bölgede İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisinin Görüntüsü ve Geleceği

Türkiye İsrail Ekonomi Politiği,

Bölgesel Güç Perspektifinde İran, Türkiye, İsrail Ekonomilerinin Geleceği,

ABD ve AB'nin Orta Doğu politikaları,

Bu yılki ana tema ile sınırlı olmayan konferansta İsrail ve Yahudilik alanındaki her konu yer alacaktır. Kısacası Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar (ancak bunlarla sınırlı değildir) Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir.

Konferansta herhangi bir tema, konu, zaman dilimi, yöntem, çalışma disiplini, coğrafi alan, terim söz konusu değildir, ancak tekliflerin ve bildirilerin odağı konferansın alanına yönelik olmalıdır.

Araştırma sunumlarına ayrılan süre sınırlı olduğundan, çok sayıda özet alındığında tam araştırma ve / veya araştırma makalesi sunumu ile birlikte orijinal araştırma bulgularını özetleyenlere öncelik verilecektir.