KONFERANS KONULARI

Konferansı’nın bu yılki ana teması ''Güçlenen İsrail Ekonomisinin Orta Doğu'da Yaratacağı Değişimin Dinamikleri'' olarak belirlenmiştir. Bu başlıkla özellikle, petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlı Orta Doğu ülkelerinin ekonomik büyüme sorunları yanında, Orta Doğu ve İsrail ekonomilerinin gelecekte yaratacağı dinamiklerin etkilerini anlamaya ve bölgede oluşacak muhtemel değişimleri önceden ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Bildiriler, kendilerini bunlarla sınırlı hissetmemesine rağmen, listelenen alt konulardan bir veya daha fazlasını ele alabilir. İsrail’in gelecek bakışına uygun olması koşuluyla, listelenmemiş ancak ilgili potansiyel alt konular da kabul edilebilir:

· Orta Doğu ekonomisi

· İsrail ekonomisi

· Büyüme, beşeri sermaye ilişkisinde İsrail ekonomisinin gücü

· İsrail savunma sanayi

· İsrail'in ar-ge dinamikleri

· Orta Doğu enerji rezervlerinin geleceği

· Bölgesel kalkınmada siyasi dinamiklerin etkisi

· Bölgenin ekonomi politiği

· Büyüme analizleri

· Gelecek benzetimleri

· Uluslararası iktisadi gelişimlerin orta doğu üzerine etkileri

· Küresel ekonominin değişen bölgesel etkileri

· Çin ekonomisinin Orta Doğu’ya etkileri

· Rus siyasetinde orta doğu politikaları

· Orta Doğu’da ekonomik güç dengelerinin sektörel büyümeye etkileri

· Ekonomik güç dengeleri ve bölgesel çatışmalarda orta doğu pratiği

· Bölgede yenilik ve girişimcilik ekonomisinin görüntüsü ve geleceği

· Türkiye İsrail ekonomi politiği

· Bölgesel güç bakış açısından İran, Türkiye İsrail ekonomilerinin geleceği

· ABD ve AB’nin Orta Doğu politikaları

 • Bu yılki ana tema ile sınırlı olmayan konferansta İsrail ve Yahudilik alanındaki her konu yer alacaktır. Örneğin,

 • Arkeoloji, tarih yazımı ve geçmişin görselleştirilmesi

 • Boykot ve Dayanışma Politikaları

 • İsrail-Filistin çatışmasında çatışma yönetimi

 • Çağdaş Yahudiler

 • Yüzyılın Anlaşması

 • Yerinden Edilme ve Mülteciler

 • Mısırbilim ve Mısır'da Yahudilik

 • Enerji politikası

 • Halaka ve Şeriat

 • Halakaik devlet vs Yahudi devlet vs Demokratik devlet

 • Hamas ve Türkiye

 • Türkiye'de İbranice eğitimi

 • İsrail'de insan hakları

 • İsrail'de Kimlik

 • Cehalet Mutluluktur, Bilgi Güçtür: Müslümanların İsrail ve Yahudilik bilgisi

 • İsrail ve Komşuları

 • İsrail-diaspora ilişkileri

 • İsrail-Rusya ilişkileri

 • İsrail-Türkiye ilişkileri

 • İsrail’in Arap azınlığı: geçmiş, şimdi, gelecek

 • İsrail’in son on yılda siyasi ve yasamaya doğru kayması

 • İsrail’in siyasi solu

 • İşgal altındaki bölgelerde İsrail yerleşimleri

 • İsrail üniversiteleri ve kolejleri

 • Yahudi tarihi ve kültürü

 • Yahudi hukuku ve Yahudi düşüncesi

 • Yahudi el yazması kaynakları: İncil ve Talmud ve Rabbin edebiyatı

 • Yahudi mistisizmi

 • Türk üniversitelerinde Yahudilik veya İsrail odaklı veya ilgili kurslar

 • Yahudi-İslam Araştırmaları

 • Karay (Hazar) Çalışmaları

 • Kutsal Topraklar ve Kudüs'ün Kaybı

 • Göç, yerleşme ve diaspora

 • Ulus kurma ve devlet eğitimi

 • Ulusal diller: eski kutsal dilden / konuşma dilinden modern yüksek dile

 • İsrail ve Yahudi Çalışmalarında Yeni Yönelimler

 • Türkiye Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve İbranice Dil ve Edebiyat Programı

 • Karşılaştırmalı Semitikler ve Ural-Altay Dilleri

 • Türkiye'de Kudüs ile ilgili STK'lar

 • Osmanlı Kudüs

 • İnsan Kalkanı Politikaları

 • Filistin'deki devlet öncesi Yahudi cemaati

 • Reform Yahudiliği

 • İslam- Yahudi ilişkileri

 • Kamusal alanda din: yıllar boyunca değişim ve genişleme

 • Dini milliyetçilik ve Kutsal Yer üzerinde çatışma

 • Kudüs ve kutsal yerler turu, dini turizm dini siteler

 • İsrail'de hukukun üstünlüğü ve işgal altındaki bölgede olağanüstü haller

 • Rusça Konuşan Yahudi Diasporası

 • Sabetay Sevi ve Sabetay Hareketi

 • Altı Gün Savaşı, 1967

 • Başlangıç teknolojisi ve askeri sanayi

 • İsrail ve komşu toprakların arkeolojisinde çalışmalar

 • Yahudi isimlerinin incelenmesi

 • Çağdaş İbranice yazılarda Arap / İslam imgesi

 • Arşiv Politikaları

 • İbrani edebiyatında Türk

 • Türk Solu ve Arap-İsrail çatışması

 • Teoloji ve Yahudi düşüncesi

 • Türk-Yahudi 500 Yıldan Fazla Buluştu

 • Türk Yahudilerinin Amerikalı Yahudilerle Avrupalı Yahudilerle ilişkisi, dini kimlikleri.

 • İsrail akademisinde Türkler, Selçuklular, Osmanlılar ve cumhuriyetçi Türkiye

 • İsrail’de Türk TV Dizileri ve aktörler

 • İki Durumlu Çözüm Tek Durumlu Çözüm?

 • Savaş ve Din

 • Siyonist Kongreler


Bu yılki ana tema ile sınırlı olmayan konferansta İsrail ve Yahudilik alanındaki her konu yer alacaktır. Kısacası Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar (ancak bunlarla sınırlı değildir) Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir.

Konferansta herhangi bir tema, konu, zaman dilimi, yöntem, çalışma disiplini, coğrafi alan, terim söz konusu değildir, ancak tekliflerin ve bildirilerin odağı konferansın alanına yönelik olmalıdır.

Araştırma sunumlarına ayrılan süre sınırlı olduğundan, çok sayıda özet alındığında tam araştırma ve / veya araştırma makalesi sunumu ile birlikte orijinal araştırma bulgularını özetleyenlere öncelik verilecektir.