CALL FOR BİLDİRİ ÇAĞRISI

BİLDİRİ ÇAĞRISI

ALTINCI ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 12-16 ARALIK 2022

SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 12-16 DECEMBER 2022

הכנס הבינלאומי השישי לחקר ישראל והיהדות, י״ח- כ״ב כסלו, ה׳תשפ״ג

المؤتمر الدولي السادس للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ١٨-٢٢ جماد أول ١٤٤٤

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗРАИЛЯ И ИУДАИЗМА, 12-16 ДЕКАБРЯ 2022 Г

Değerli Meslektaşlar,

IIsrailiyat: Journal of Israeli and Judaic Studies Dergisi’nin (e-ISSN 2645-890X) düzenlediği Altıncı Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’22) 12-16 Aralık 2022 tarihlerinde uzaktan/sanal olarak gerçekleşeceğini duyurmaktan mutluluk duyarız. ICIJS’22, yıllık konferans serisinde altıncısı dır; Birincisi 2017'de Konya’da yapılırken ikincisi 2018'de Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, üçüncüsü 2019'da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ve son ikisi Aralık 2020 ve 2021'de sanal olarak yapıldı.

Ana Tema ve Konferans Konuları

Konferansı’nın bu yılki ana teması ''Güçlenen İsrail Ekonomisinin Orta Doğu'da Yaratacağı Değişimin Dinamikleri'' olarak belirlenmiştir. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinin ekonomilerindeki değişikliklerin bölgenin geleceğini nasıl etkileyeceğini araştırmayı amaçlıyor. Konferans teması aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

· Orta Doğu ekonomisi

· İsrail ekonomisi

· Büyüme, beşeri sermaye ilişkisinde İsrail ekonomisinin gücü

· İsrail savunma sanayi

· İsrail'in ar-ge dinamikleri

· Orta Doğu enerji rezervlerinin geleceği

· Bölgesel kalkınmada siyasi dinamiklerin etkisi

· Bölgenin ekonomi politiği

· Büyüme analizleri

· Gelecek benzetimleri

· Uluslararası iktisadi gelişimlerin orta doğu üzerine etkileri

· Küresel ekonominin değişen bölgesel etkileri

· Çin ekonomisinin Orta Doğu’ya etkileri

· Rus siyasetinde orta doğu politikaları

· Orta Doğu’da ekonomik güç dengelerinin sektörel büyümeye etkileri

· Ekonomik güç dengeleri ve bölgesel çatışmalarda orta doğu pratiği

· Bölgede yenilik ve girişimcilik ekonomisinin görüntüsü ve geleceği

· Türkiye İsrail ekonomi politiği

· Bölgesel güç bakış açısından İran, Türkiye İsrail ekonomilerinin geleceği

· ABD ve AB’nin Orta Doğu politikaları.

Bu yılın teması dışındaki konularda da bildiriler kabul edilir. Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar, güncel siyasi konular, uluslararası ilişkiler, İsrail tarihi ve sosyolojisi gibi çeşitli disiplinleri ve ayrıca Yahudi Çalışmalarının daha geleneksel alt alanlarını içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir).

Konferansı düzenleyenler, hem bireysel bildiriler hem de panel oturumları için önerileri memnuniyetle karşılar. Konferans sonunda ortak bir görüş/ araştırma çerçevesinde çözümleme tutanağı hazırlanmasını planlanmaktadır.

Başvuru/ Kayıt

Konferans başvuru/ kayıt ve sunum süreci toplamda dört basamaktan oluşmaktadır:

(i) özü göndererek başvurma ve

(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma,

Kabul edilen gönderilerin sunulma yolları

(i) önceden kaydedilmiş video (canlı soru cevaplı olan veya olmayan) ve/ya

(ii) canlı yayın sunum (soru cevaplı).

Önceden kaydedilmiş video dosyaları, Google Drive kullanılarak eposta <info@israiliyat.com> ile gönderilmelidir.

Konferans sanal ortamda Google Meet görüntülü toplantı olarak gerçekleştirilecektir. Seyahat ve toplantı kısıtlamalarına bağlı olarak karma (hem yüz yüze hem de sanal) bir format benimseyebiliriz. Özler (tam metin olarak/ olmadan) Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya derleme kitapta yayınlanabilecektir.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Yüzyüze canlı (eşzamanlı), önceden kaydedilmiş (eş zamanlı olmayan) veya simütif (karma) sunum yapan tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir.

Önemli Tarihler

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:

(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2022

(ii) Kabul Bildirim Tarihi: değerlendirmeden sonra beklemeden

(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve/ya Önceden Kaydedilmiş Video Gönderme Tarihi: 4 Aralık 2022

(iv) Konferans Tarihi: 12-16 Aralık 2022

Ödüller

ICIJS'22, altıncı kez yıllık ödüllerin yine seçkin İsrail ve Yahudi çalışmaları yazarlarına tarih, siyaset ve din kategorilerinde Türkiye'de yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerinin yazarlarına verileceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Bu alanlardaki seçkin akademik makaleler ve orijinal/çeviri kitaplar için de ödüller verilecektir.

vICIJS’22 ile ilgili soru ve talepleriniz için bilgi@israiliyat.com eposta adresinden veya konferans.israiliyat.com web sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

Bildiri çağrısının ulaşılabilir tüm dillerdeki var olan çevirileri için ilgili web sayfasına bakınız. Farklı dillerdeki çevirisinde olamayan ek bilgileri almak ve konferansla ilgili güncel bilgileri öğrenmek için İngilizce veya Türkçe Konferans sitesine tıklayınız.

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’22’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Metin DUYAR

Berel Dov LERNER

Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Altıncı Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

E-posta: info@israiliyat.com,

Web Sitesi: konferans.israiliyat.com