HAZIRLAMA VE GÖNDERME


MAKALE HAZIRLAMA VE GÖNDERME

Aday yazarlar, daha önce herhangi bir konferansta veya dergide sunulmayan, yayınlanmayan veya değerlendirmeye alınmayan tam uzunluktaki orijinal araştırma makalelerinin özlerini sunmaya davet edilmektedir. Başvuranlar iki bildiri önerebilir ve sunabilir. Tüm öneriler en az iki kör uzman hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konferansta sunulacak bildirilerin seçimi, bu değerlendirmelere ve konferans düzenleme komitesi tarafından yapılan son karara dayanmaktadır.

Öz

Yazarlar, araştırma / derleme makalelerinin özlerini belirlendiği şekilde İngilizce veya Türkçe olarak sunmalıdır.

Bilgilendirici öz, çalışmaların ilk bölümü olan giriş yazısı gibi olmayıp tüm makaleyi okumak zorunda kalmadan okuyucuya çalışmanızın net bir açıklamasını ve sonuçlarını sağlamalıdır. Türkçe veya diğer dillerdeki özler için İngilizce öz zorunludur.

Tam Metin

Konferans sunum süresi maksimum 20 dakika ile sınırlı olduğu için katılımcıların 6-12 sayfa (2.000-4.000 kelime) uzunluğunda kısa tam metin sunmaları beklenmektedir. Metin aşağıdakileri içermelidir: (i) öz, (ii) giriş, (iii) makalenin içeriği (ondalıklı sisteme göre alt başlıklar), (iv) sonuç ve (v) kaynakça. Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce özet sunulmalıdır. İlk sayfada, lütfen aşağıdakileri belirtin: makalenin başlığı, yazar(lar)ın adları, bağlantı ve iletişim bilgileri. Dosya israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilmelidir. Konferansta sunumu kabul ettikten sonra yazarlardan tam metinlerini ve/ya araştırma makalelerini konferans tarihine kadar sunmaları istenecektir. Tam metin Beşinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2021 Bildiri ve Öz Kitabı’nda yayınlanacak.

Konferans çok alanlı bir olduğundan dolayı, yazım biçiminde özellikle kaynakçada kesin gereklilikler yoktur. Kaynakça, tutarlı bir usulde olduğu sürece herhangi bir biçim veya düzende olabilir. Mümkün olan yerlerde Yazar(lar), Dergi Adı / Kitap Adı, “Kitap Bölümü Başlığı” / “Makale Başlığı”, Yayın Yılı/Yeri, cilt numarası/ sayı numarası ve sayfa numarası bulunmalıdır. Kaynak gösterme yöntemlerinden (parantez/ metin içi veya dipnot/ sonnot) birisi seçilebilir. Yazarlara biçimlendirme için Chicago Biçimini kullanmalarını incelikle öneriyoruz.

Araştırma Makalesi

İsrailiyat dergisinde makale veya kitapta bölüm olarak yayınlanmak üzere 4.000-10.000 kelime aralığında uzun araştırma makalesi de yazılabilir. Tam metin yayınlanmak üzere gönderilmiş ise geliştirilmiş ve gözden geçirilmiş araştırma makalesi en az % 50 farklı olmalıdır.

SANAL SUNUM HAZIRLAMA VE GÖNDERME

ICIJS, iki farklı (1 yönlü / 2 yönlü) sanal katılım biçimi fırsatı sunacaktır: (i) eş zamanlı/gerçek zamanlı video konferans çözümleri (Google Meet) kullanarak çevrimiçi akademik sunum ve (ii) önceden kaydedilmiş / eşzamansız senkronize olmayan video konferans çözümleri.

Sanal konferanslar, katılan kişilerin sayısını ve dağılımını büyük ölçüde değiştirebilir. Çünkü sanal konferans, mali, ailevi (bakım yükümlülüğü), fiziksel (engellilik), sağlıksal (virüs) ve siyasi (pasaport, vize) kısıtlamaları olan kişiler için katılımı mümkün kılmaktadır.

Bir iletişim platformu, dört dikey boyut boyunca kategorilere ayrılabilen bir veya daha fazla iletişim kanalı sağlar: senkronize (Senkron / Asenkron), yönlülük (1 yönlü / 2 yönlü), ölçek (1-1 veya gruplar, gizlilik olmadığı, ancak toplumun bilme hakkı olduğu anlamına gelir) ve içerik (metin, görüntü, ses ve video) anlamına gelir.

Bildiğiniz gibi, Coronavirus küresel salgını nedeniyle, toplantı yerlerin çoğu hala kapalı olup çoğu durumlarda toplantılar çevrimiçi olarak düzenlenmeye devam ediyor. Bu nedenle, konferans düzenleme kurulu 06-10 Aralık 2021'deki Sonbahar konferanslarını sanal olarak düzenlemeye karar vermiştir. İlk üç konferans çoğunluğu geleneksel “canlı” yüzyüze olan sunumları, bazı “sanal” çevrimiçi bileşenlerle bir araya getirerek düzenlenirken dördüncü konferans ise tamamen sanal bir biçimde düzenlenmişti. Her şeyin normale dönmesi durumunda melez toplantıyı düzenleyebiliriz.

Sanal konferansın geleneksel konferans konuşmalarının ve soru-cevapların yüz yüze etkileşimini tekrarlamayacağını bilsek de kesişen araştırma ilgi alanlarına sahip bilim insanları topluluğu oluşturmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Bu yaklaşımın erişebilirlik avantajları şunlardır:

A) açık erişimli İsrailiyat dergisine benzer şekilde, konferans arşivi (soru-cevaplı önceden kaydedilmiş veya canlı görüşmeler) tüm bilimsel topluluğa ve kamu kullanımına açık olacaktır.

B) konuşmalar herhangi bir zamanda görüntülenebilir ve metin tabanlı soru-cevap oturumları birkaç haftaya kadar uzatılabilir.

C) iki dilli gerçek bir konferans olabilmesi için Konuşmalar Türkçe ve İngilizce altyazılı hale getirilebilir.

Canlı video konferans yapmak isteyenler dahil tüm sanal sunum yapanların 06 Aralık 2021 tarihine kadar sunum kayıtlarını bize göndermiş olmalarını salık veriyoruz. Önceden kaydedilmiş sunumları kullanmak isteyenler için, hiçbir teknik sorunu olmadığından emin olmak için kayıtları inceleyeceğiz ve sorun ve kayıt kalitesini artırmak için olası yollar önereceğiz. Canlı video konferans yapmak isteyenler için, oturumlar sırasında herhangi bir teknik sorun olması durumunda karşı kayıt önlem olarak için arşivleyeceğiz.

Çevrimiçi sunumların zamanı vICIJS web sitesinde ilan edilecektir. İnternet bağlantısını kontrol etmek ve gerekli değişiklikleri (ses, ışık, hız vb.) yapmak için oturumunuzdan 15 dakika önce çevrimiçi olunuz. Katılmak için web kamerası, yüksek hızlı İnternet bağlantısı ve mikrofon bulunan bir bilgisayara ihtiyacınız var. Konferanstaki 30 dakikalık sunum alanı üç bölüme ayrılabilir: (i) sanal konuşmanın kendisi için 20 dakika, (ii) soru ve tartışma için 7 dakika ve (iii) oda değiştirme veya yeni için 3 dakika sunum.

Tüm sunum yapanlara sunumlarının canlı yayınlanacağı ve kaydedileceği hatırlatılır. Böylece, diğer konferans katılımcıları ve konuklar bu uzak görüşmeleri gerçek zamanlı olarak veya daha sonra izleyebilir. Ayrıca oturum kayıtları ICIJS YouTube kanalı üzerinden herkese açık hale getirilecektir.

Kabul edilen tekliflerin yazarları, bilgisayar veya cep telefonu kameraları kullanarak videolarını konferans için nasıl kaydedeceklerini ve ücretsiz yazılım kullanarak sunumları nasıl altyazı yazabileceklerini öğrenmek için Kasım 2021'de çevrimiçi desteğe sahip olacaklar.